معرفی کتاب الکترونیکی

کتاب الکترونیکی سال‌هاست که به عنوان یک گزینه، برای مطالعه کتاب‌خوان‌ها مطرح می‌شود و روز به روز این شیوه مطالعه کتاب بیشتر جای خودش را میان افراد مشتاق کتاب باز می‌کند. دانلود رمان عاشقانه به گزارش ایسنا،بنابراعلام طاقچه، معمولا اصلی‌ترین دلیلی که کسی به مطالعه کتاب های الکترونیکی رو می‌آورد، بار اقتصادی کمتر کتاب‌های الکترونیکی… ادامه خواندن معرفی کتاب الکترونیکی