دعا بخونیم

دعای مجیر از پیامبر (ص) روایت شده و در بین دعاها از جایگاه بلندى برخوردار است. این دعا را جبرئیل براى حضرت محمد (ص) زمانی که در مقام ابراهیم مشغول نماز بود آورد. دعای مجیر ۸۸ بند دارد که در هر بند عبارت «أَجِرْنَا مِنَ النَّارِ یَا مُجِیرُ: پناهم بده از آتش ای پناه دهنده» تکرار شده است.

دعای مجیر در بین سایر ادعیه از شان و مرتبه بالایی برخوردار است و روایت است که این دعا را جبرئیل زمانی بر حضرت محمد (ص) آورد که ایشان در مقام ابراهیم به نماز ایستاده بودند. اسماء الهی که مخلوفات با آن آفریده شده اند، همه در دعای مجیر آمده است. این دعا در کتاب “بلد الامین کفعمی” و “مصباح” ذکر شده است و از فضایل آن بسیار گفته شده است.

این دعا در بین دعاها از جایگاه بلندی برخوردار است و از حضرت رسول صلی اللّه علیه و آله روایت شده و دعایی است که جبرئیل برای آن حضرت هنگامی که در مقام ابراهیم مشغول نماز بودند آورد و کَفْعَمی در «بَلَدُ الأَمین» و «مصباح» این دعا را ذکر نموده و در حاشیه آن به فضیلت آن اشاره کرده، از جمله اینکه هر که این دعا را در «ایام البیض» [روزهای سیزدهم و چهارهم و پانزدهم] ماه رمضان بخواند گناهش آمرزیده می شود، هرچند به عدد دانه های باران و برگهای درختان و ریگ های بیابان باشد و خواندن آن برای شفای بیمار و ادای دین و بی نیازی و توانگری و رفع غم و اندوه سودمند است.

دیدگاهی بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *